Procedura 1 - Transfer Drept de Folosință cu Acordul Foștilor Asociați ai Firmei Radiate

Costul serviciului de transfer este disponibil la https://rotld.ro/prices/.

Pasul 1: Completarea și trimiterea formularului de sesizare (Formular 1) de către solicitantul/utilizatorul domeniului.
Pasul 2: Completarea cererilor de transfer (acorduri de transfer - Formular 2) de către fiecare dintre foștii asociați ai firmei radiate.

Formular 2a - se aplică atunci când fostul asociat este persoană juridică și cedează domeniul unei persoane juridice;
Formular 2b - se aplică atunci când fostul asociat este persoană juridică și cedează domeniul unei persoane fizice;
Formular 2c - se aplică atunci când fostul asociat este persoană fizică și cedează domeniul unei persoane fizice;
Formular 2d - se aplică atunci când fostul asociat este persoană fizică și cedează domeniul unei persoane juridice.


Pasul 3: Obținerea unuia dintre următoarele documente, pentru identificarea asociaților în momentul radierii și pentru identificarea stării de radiere a deținătorului:

a) CERTIFICAT CONSTATATOR sau ISTORICUL SOCIETĂȚII care se obține de la Registrului Comerțului (online sau la ghiseu), în care să fie menționate: datele de identificare ale societății comerciale, cine sunt asociații și starea actuală a firmei (Radiată), sau
b) Hotărâre Judecătorească de radiere a societății comerciale, din care să reiasă cine au fost asociaţii/acţionarii la momentul radierii, sau
c) Extras din Monitorul Oficial în care a fost publicată radierea firmei din care să reiasă cine au fost asociații/acționarii la momentul radierii.

Pasul 4: Trimiterea documentelor de la Pașii 1-3, completate, semnate și scanate la adresa: ticketing@rotld.ro cu subiectul: [nume domeniu.RO / Deținător Radiat]

NOTĂ: După primirea documentelor, acestea vor fi analizate iar în baza lor se va decide aprobarea transferului, urmând a primi pe e-mail pașii necesari finalizării transferului.