Contract pentru Înregistrare

1. ÎNȚELEGERE (CONTRACT). În aceast Contract de Înregistrare de domenii .ro, ("Contract"), "Dumneavoastră", "al dumneavoastră" se referă la fiecare cumpărător, "noi" și "al nostru" se referă la ICI (Institutul Național pentru Cercetare-Dezvoltare în Informatică), registrul RoTLD. Această înțelegere explică obligațiile noastre, precum și obligațiile dumneavoastră pentru diferite servicii oferite de noi. Prin utilizarea Serviciilor în cadrul acestei Înțelegeri, Dumneavoastră confirmați că ați citit și sunteți de acord cu toate condițiile acestui Contract, precum și cu orice reguli sau politici pertinente care există în acest moment sau care pot fi publicate de către noi în viitor. 

2. REGULI DE ÎNREGISTRARE. Regulile de înregistrare a numelor de domenii și subdomenii .ro, reguli care pot fi accesate pe pagina registrului, www.rotld.ro, modificate periodic, sunt partea integrantă a acestui contract.

3. SELECTAREA UNUI NUME DE DOMENIU. Noi nu putem și nu verificăm dacă numele de domeniu pe care îl selectați, sau utilizarea numelui domeniului, încalcă drepturile legale ale altor părți. Noi insistăm ca dumneavoastră să investigați dacă numele selectat sau utilizarea lui încalcă drepturile legale ale altor părți. Puteți lua în considerare una sau mai multe mărci înregistrate de Dumneavoastră în legatură cu numele de domeniu pe care doriți să îl înregistrați. Trebuie sa fiți conștient ca ni se poate cere de către o instanță judecătorească să anulăm, modificăm sau să transferăm numele de domeniu. Trebuie sa fiți conștient că dacă suntem dați în judecată sau amenintați cu judecata în legatură cu numele dumneavoastră de domeniu, ne vom adresa dumneavoastră pentru a susține nevinovăția noastră și pentru a ne despăgubi pentru daunele cauzate.

4. TAXE, PLATĂ ȘI TERMEN. Pentru serviciile pe care le-ați selectat, sunteți de acord să ne plătiți taxele aplicabile pentru serviciul/serviciile în cauză. Toate taxele sunt nerambursabile în afara situațiilor în care se specifică. Suplimentar sunteți de acord: 
    (1) să furnizați informații actuale, complete și exacte despre dumneavoastră așa cum este cerut în cadrul procesului de înregistrare și 
    (2) să mențineți și să modificați aceste informații după cum este necesar pentru a le menține actuale, complete și exacte. 
Prin prezenta ne acordați dreptul de a furniza aceste informații unor terțe părți. Prin completarea și trimiterea Formularului de Înregistrare de Nume de Domeniu ("Formular de Înregistrare"), declarați că informațiile trimise sunt adevarate și ca înregistrarea Numelui de Domeniu Selectat, în accepțiunea Înregistrantului, nu interferă sau nu încalcă drepturile unei terțe părți. Înregistrantul se angajează că Numele de Domeniu nu este înregistrat pentru scopuri contrare legii și folosirea numelui de domeniu nu va viola nici o lege sau reglementare în vigoare.

5. MODIFICĂRI ALE INȚELEGERII (CONTRACTULUI). Sunteți de acord că în perioada acestui (Înțelegere) Contract noi putem: 
    (1) revizui termenii și condițiile acestui (Întelegere) Contract; și 
    (2) schimba serviciile furnizate în cadrul acestui (Înțelegere) Contract. 
Orice revizuire sau schimbare va fi efectivă imediat după afișarea Înțelegerii revizuite pe site-ul nostru de web, www.rotld.ro, sau la notificarea prin E-mail sau prin mesaj de poșta obișnuită așa cum este specificat în secțiunea Note a acestei Întelegeri, Punctul 20. Sunteți de acord cu urmărirea periodică a site-ului nostru de web, www.rotld.ro, pentru a avea cunoștință de orice revizuire. Dacă nu sunteți de acord cu orice revizuire a acestei Întelegeri, puteți înceta această Întelegere în orice moment prin trimiterea unui E-mail sau a unui mesaj de poștă obișnuită către noi, așa cum este specificat în secțiunea Note a acestei Înțelegeri, Punctul 20. Nota de încetare va fi efectivă după primirea și procesarea ei de către noi. Sunteți de acord că prin continuarea folosirii Serviciilor noastre în urma notei oricărei revizuiri a Înțelegerii, vă conformați revizuirilor sau schimbărilor din Înțelegere.

6. DISPUTE PENTRU NUME DE DOMENIU. Sunteți de acord că, dacă înregistrarea sau rezervarea numelui dumneavoastră de domeniu este contestată de o terță parte, în acest caz se va aplica Politica de Dispute în vigoare la momentul disputei. Sunteți de acord ca în cazul unei dispute de nume de domeniu cu o terță parte, veți susține nevinovăția noastră și veți suporta cheltuielile de despăgubire, în conformitate cu termenii și condițiile din Politica de Dispute.

7. POLITICA DE DISPUTE. În cazul unei dispute privitoare la un Domeniu de Nume Internet înregistrat în cadrul Domeniului de nivel înalt .ro, disputa între două organizații sau indivizi dintre care una din părți pretinde că are un drept mai puternic de a înregistra respectivul Domeniu de Nume Internet, RoTLD va asista părțile prin medierea cazului. RoTLD va căuta să stabilească dacă poate fi găsită, prin intervenția imparțială a colectivului RoTLD, o rezolvare mutual acceptabilă a disputei. 
Conform regulilor pentru înregistrarea de nume în cadrul domeniului .ro și a subdomeniilor sale, RoTLD poate suspenda în anumite cazuri delegarea unui Domeniu de nume Internet: 
    (1) numele de domeniu este utilizat într-o manieră care cauzează confuzie în rândul utilizatorilor Internet; 
    (2) numele de domeniu este administrat într-un mod care poate pune în primejdie operațiunile DNS-ului. 
Dacă medierea nu are succes, atât contestatarul cât și înregistrantul pot rezolva disputa într-o instanță judecătorească din București, România. 

8. AGENȚI. Sunteți de acord că dacă un agent (de exemplu un Furnizor de Servicii Internet) cumpără în numele dumneavoastră Serviciile noastre, sunteți legat ca deținător de toți termenii și condițiile incluse în prezentul contract (Înțelegere), inclusiv Politica de Dispute.

9. ANUNȚURI. Ne rezervăm dreptul de a distribui informații pertinente privind calitatea serviciilor noastre și ale partenerilor noștri către dumneavoastră. Aceste anunțuri vor fi predominant de natură informativă și pot include note de descriere a schimbărilor, modificărilor, a noilor produse sau alte informații pentru a securiza sau îmbunătăți prezența dumneavoastră pe Internet.

10. LIMITAREA RĂSPUNDERII. Sunteți de acord că întreaga noastră răspundere este limitată, și încercările noastre de remediu, pentru orice Serviciu(i) furnizat(e) în cadrul acestei înțelegeri și orice încălcare a acestei înțelegeri este limitată numai pentru suma plătită pentru acest(e) Serviciu(i). Noi și contractorii noștri nu suntem răspunzători pentru orice daune directe, indirecte, întâmplătoare, speciale sau rezultate din utilizarea sau incapacitatea de utilizare a Serviciilor sau pentru costul procurării de servicii înlocuitoare. Nu suntem răspunzatori de orice/toate pierderi(le) sau de orice acuzație care rezultă din aceasta, dar nu este limitată la: 
    (1) pierderi sau acuze rezultate din întârzieri sau întreruperi ale accesului; 
    (2) pierderi sau acuze rezultate din netransmiterea integrală sau parțială a datelor; 
    (3) pierderi sau acuze rezultate din erori, omisiuni, declarații incorecte despre oricare sau toate serviciile furnizate în cadrul acestei înțelegeri; 
    (4) pierderi sau acuze rezultate din operații de dezvoltare sau întrerupere a site-ului de web sau a serviciului de mail ale dumneavoastră. 
Persoana înregistrată este de acord că noi nu putem fi făcuți răspunzători pentru orice pierdere din cadrul înregistrării și utilizării numelui de domeniu al celui înregistrat, pentru întreruperea afacerii, sau alte daune indirecte, speciale, întâmplătoare sau rezultate de orice fel (incluzând pierderi de profit) indiferent de forma lor, contractuale, ofensă, prejudicii (incluzând neglijența), sau în alt mod, chiar dacă ni s-a semnalat posibilitatea unor astfel de daune.

11. DESPĂGUBIRI. Sunteți de acord să eliberați, asigurați, protejați pe noi, contractorii, agenții, angajații, funcționarii, directorii și colaboratorii de toate răspunderile, pretențiile și costurile, incluzând costuri de judecată, de părțile implicate sau care rezultă din această înțelegere, din Serviciile furnizate aici sau din utilizarea acestor servicii, incluzând prejudiciile cauzate de Dumneavoastră, sau ale altuia care utilizează serviciul de E-mail de la calculatorul dumneavoastră, de orice proprietate intelectuală sau alt act de proprietate al altei persoane sau entități, sau rezultat din violarea oricăror reguli de operare sau politici legate de Serviciile furnizate. Sunteți de acord, deasemenea, să ne eliberați, asigurați și protejați în conformitate cu termenii și condițiile din Politica de Dispute. Când suntem amenintați cu proces de către o terță parte, putem cere asigurări scrise din partea dumneavoastră, asigurări în care sa ne promiteți protecție; în caz că nu furnizați aceste asigurări, aceasta poate fi considerată încălcare a acestei Înțelegeri și poate duce la dezactivarea numelui dumneavoastră de domeniu.

12. NERESPECTAREA CONTRACTULUI (ÎNȚELEGERII) Sunteți de acord că orice nerespectare a prevederilor acestei Înțelegeri poate fi considerată, a oricărei reguli de operare sau a Politicii de Dispute, poate fi considerată de către noi ca o încălcare și că noi vă putem furniza o notă scrisă, în care să descriem abuzul. Dacă în treizeci (30) de zile calendaristice de la data unei astfel de note nu furnizați dovezi, satisfăcătoare pentru noi, că nu v-ați încălcat obligațiile din prezenta Înțelegere, atunci putem șterge înregistrarea sau rezervarea numelui domeniului dumneavoastră sau putem închide contul de e-mail, fără notificări suplimentare. Orice asemenea încălcare din partea dumneavoastră nu va fi scuzată datorită faptului că noi nu am acționat în cazul unei încălcări anterioare din partea dumneavoastră.

13. FĂRĂ GARANȚIE. Sunteți de acord ca, prin înregistrarea sau rezervarea numelui de domeniu ales, aceasta nu vă conferă imunitate în cazul obiecților privind înregistrarea, rezervarea, sau utilizarea numelui de domeniu.

14. GARANȚII DE ABSOLVIRE DE RĂSPUNDERE. Sunteți de acord și garantați că informațiile pe care le furnizați la înregistrarea sau rezervarea numelui de domeniu sau la înregistrarea pentru alte servicii, sunt conform cunoștinței dumneavoastră, exacte și complete, și orice modificări ulterioare ale acestor informații vor fi furnizate conform procedurilor de modificare de la momentul respectiv. Sunteți de acord că utilizarea serviciului nostru este pe răspunderea dumneavoastră în întregime. Sunteți de acord că un asemenea Serviciu(ii) este furnizat "așa cum este," "așa cum este disponibil". Noi ne absolvim de orice răspundere de orice fel, expresă sau implicită. Nu garantăm că Serviciile vor atinge cerințele dumneavoastră, sau că Serviciul(iile) vă (vor) fi neîntrerupt(e), în timp, sigur, sau lipsit de erori; de asemenea nu garantăm rezultatele ce pot fi obținute din utilizarea Serviciului(iilor) nostru(noastre) sau acuratețea și corectitudinea informațiilor obținute prin serviciul nostru de E-mail sau că defectele din Serviciile software vor fi corectate. Înțelegeți și sunteți de acord că orice material și/sau date descărcate sau altfel obținute prin utilizarea serviciului nostru de E-mail este făcut pe propriul risc și veți fi în întregime responsabil pentru orice stricăciune cauzată calculatorului dumneavoastră sau pentru orice pierdere de date care rezultă din descărcarea unor asemenea materiale și/sau date. Nu facem nici o garanție privitoare la orice bunuri sau servicii cumpărate sau obținute prin serviciul de E-mail sau prin alte tranzacții făcute prin serviciul de E-mail. Nici un sfat sau informație, scrisă sau verbală, obținută de la noi prin serviciul de E-mail nu va crea nici o garanție care nu este facută expres în acest document.

15. REVOCARE. Sunteți de acord că putem anula (șterge) numele dumneavoastră de domeniu sau vă putem suspenda dreptul de a utiliza alte servicii dacă informațiile pe care ni le furnizați la înregistrarea sau rezervarea unui nume de domeniu sau la înregistrarea pentru alte servicii, sau la modificare, conțin informații false sau eronate, sau ascundeți sau omiteți orice informație pe care noi o considerăm importantă în decizia noastră de a înregistra sau rezerva numele dumneavoastră de domeniu. Sunteți de acord că noi putem în mod unilateral șterge sau transfera domeniul dumneavoastră în orice moment.

16. DREPT DE REFUZ. În mod unilateral, ne rezervăm dreptul de a refuza înregistrarea sau rezervarea numelui dumneavoastră de domeniu ales sau înregistrarea dumneavoastră pentru alte Servicii, sau să ștergem numele dumneavoastră de domeniu în treizeci (30) de zile calendaristice de la plata dumneavoastră pentru aceste servicii. În cazul în care nu vă înregistrăm sau rezervăm numele dumneavoastră de domeniu sau nu vă înregistrăm pentru alte Servicii, sau vă ștergem numele de domeniu sau nu vă furnizăm alte Servicii în aceste treizeci (30) de zile calendaristice, suntem de acord să vă returnăm taxa plătită. Sunteți de acord că nu suntem responsabili pentru pierderile sau stricăciunile cauzate dumneavoastră, care pot rezulta din refuzul nostru de a înregistra, rezerva sau șterge numele dumneavoastră de domeniu sau refuzul de a vă înregistra pentru alte servicii.

17. DISOCIERE. Sunteți de acord că aceste clauze ale acestei Înțelegeri sunt separabile. Dacă orice clauză sau prevedere este declarată invalidă, acea clauză sau prevedere va fi analizată cât de curând posibil în acord cu legile actuale pentru a reflecta intențiile inițiale ale partilor, iar celalte clauze și prevederi rămân în vigoare.

18. NEASOCIEREA. Nimic conținut în această înțelegere nu va fi interpretat ca o creare de asociere, parteneriat, sau altă formă de unire între părți.

19. NEABANDON. Incapacitatea noastră de a cere furnizarea de către Înregistrant a oricărei asigurări nu afectează dreptul de a cere acest lucru în orice moment în viitor; neconsidererea unei prevederi din acest contract de către noi, la un moment dat, nu poate fi un argument că acea prevedere să nu poată fi considerată în viitor.

20. NOTE. Orice notă sau alt comunicat referitor la aceasta înțelegere vor fi trimise în scris prin E-mail sau prin poștă normală. Notele în formatul electronic vor fi trimise folosind formularul din pagina registrului, www.rotld.ro - Contact Info. Mesajele vor fi trimise către ICI-RoTLD și către dumneavoastră la adresa de poșta furnizată în baza de date Whois.

21. ÎNTREGIRE. Sunteți de acord că această Înțelegere (Contract), regulile și politicile publicate pe WEB sunt intelegerea exclusivă între dumneavoastră și noi cu privire la Serviciile noastre. Această Înțelegere înlocuiește orice aranjamente sau înțelegeri anterioare, stabilite prin practică, politică sau precedent.

22. LEGE GUVERNANTĂ. Acesta Înțelegere va fi condusă, interpretată și impusă în conformitate cu LEGILE României. Orice acțiune judiciară legată de aceasta Înțelegere trebuie întreprinsă în București, iar dumneavoastră vă supuneți jurisdicției acestor tribunale.

23. MINORI. Prin acceptarea serviciilor noastre Dumneavoastră confirmați că aveți vârsta legală pentru a încheia această Înțelegere (Contract).

24. ACCEPTAREA ÎNȚELEGERII (Contractului). Prin acceptarea serviciilor noastre, inclusiv prin efectuarea plății facturii emise de către noi, dumneavoastră confirmați că ați citit această Înțelegere (Contract) și sunteți de acord cu toate clauzele și condițiile sale. Ați evaluat independent necesitatea participării ca parte în această Înțelegere (Contract) și nu vă bazați pe nici o reprezentare, garanție sau declarație, altele decât cele stabilite în această Înțelegere.