Date cu Caracter Personal

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică - I.C.I. București, este înscris în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub Nr. 10458.