Actualizare Nume Deținător

Procedura de actualizare a numelui deținătorului unui domeniu .ro

Actualizarea numelui deținătorului domeniului se poate efectua prin transmiterea prin E-Mail (la adresa modify@rotld.ro) a unei cereri în acest sens, însoțită de următoarele documente: 

A. Persoană juridică

  • Cerere tipizată;
  • Actul adițional în care este menționată modificarea denumirii firmei și copia hotărârii judecătorești corespunzătoare acestei situații;
  • Copia după Certificatul de Înregistrare de la Registrul Comerțului;
  • Copia actului de identitate al reprezentantului legal ce semnează cererea adresată RoTLD.

B. Persoană fizică

  • Cerere tipizată
  • Copia documentului care dovedește schimbarea numelui deținătorului domeniului;
  • Copia actului de identitate al deținătorului domeniului.


RoTLD va da curs cererii urmând a solicita acte suplimentare prin intermediul adresei de E-Mail menționată în cerere, dacă este cazul.
Cererea va fi respinsă în cazul în care nu sunt respectate cerințele menționate în procedură sau dacă la solicitarea RoTLD a actelor suplimentare nu s-a răspuns în termenul de 30 zile. 

Starea unui domeniu .ro se poate vizualiza în baza de date publică on-line "whois" .