Procedură de Transfer Drept de Folosință

Transferul dreptului de folosință (utilizare) este echivalentul schimbării deținătorului domeniului .ro respectiv.

Serviciul de transfer drept de folosință este oferit de către Romanian Top Level Domain (RoTLD) contra cost, prețul acestuia este afișat la www.rotld.ro, în meniu se alege ”Servicii, Prețuri”.

Aceasta operațiune se face în mod amiabil, în urma acordului de voință a părților, actualul deținător și viitorul deținător.

După parcurgerea procedurii de transfer drept de folosință/utilizare de la www.rotld.ro, data de expirare a domeniului respectiv va fi resetată, iar perioada de mentenanță va începe din momentul încheierii cu succes a procedurii de transfer drept de folosință.

Pentru ca procedura de transfer drept de folosință să fie inițiată, actualul deținător al domeniului trebuie să obțină o cheie de autorizare de transfer drept de folosință din interfața de administrare domenii de la www.rotld.ro, în meniu se alege, ”Domenii .ro, Administrare Online”. Ulterior accesării contului de administrare, deținătorul alege în meniul de sus, ”Chei de autorizare”. Din această fereastră se pot genera două tipuri de chei de autorizare, cheia necesară este cea pentru transferul dreptului de utilizare.

După generarea cheii de autorizare, RoTLD transmite în mod automat un mesaj în contul de e-mail al deținătorului care conține cheia de autorizare de transfer drept de utilizare și alte instrucțiuni.

În vederea schimbării deținătorului domeniului, actualul deținător trebuie să transmită cheia de autorizare viitorului deținător, așa cum se specifică la pasul 1 al procedurii de transfer.

Pasul al doilea al procedurii de transfer drept de folosință revine viitorului deținător care poate iniția procedura de transfer doar cu ajutorul cheii de autorizare de transfer drept de utilizare primită de la actualul deținător.

Viitorul deținător accesează astfel formularul online de transfer pe care îl va completa cu datele sale și va trimite comanda fermă. Ulterior trimiterii comenzii acesta va înștiința actualul deținător că poate urma al treilea pas al procedurii de transfer drept de folosință.

Pasul al treilea al procedurii de transfer drept de folosință revine actualului deținător. Prin intermediul acestuia, actualul deținător își exprimă acordul de voință de transfera dreptul de utilizare a domeniului viitorului deținător. Pasul al treilea constă în completarea unei cereri standard, formatul acesteia fiind ales de către actualul deținător în funcție de forma sa juridică, persoană fizică sau persoană juridică. Cererea se generează, salvează, imprimă și semnează de către deținător sau de către reprezentantul său legal în cazul deținătorului persoană juridică. La momentul generării cererii, RoTLD transmite în mod automat un mesaj în contul de e-mail specificat de către actualul deținător pe cererea respectivă care conține un link prin intermediul căruia se vor transmite cererea de transfer scanata/semnată și copiile aferente, carte de identitate semnatar și, în cazul deținătorului persoană juridică, certificatul de înregistrare de la Registrul Comerțului.

În cazul în care se dorește transferul dreptului de folosință/utilizare a mai multor domenii .ro, numele de domenii specificate la pasul al doilea de către viitorul deținător pe un singur formular de transfer trebuie să fie aceleași cu numele de domenii specificate de către actualul deținător pe o singură cerere de transfer pe care o generează la pasul al treilea al procedurii de transfer. Numărul de domenii .ro maxim acceptate este 12 per cerere.

RoTLD va analiza documentele și în cazul răspunsului pozitiv, va transmite o factură proformă viitorului deținător. În cazul răspunsului negativ, cererea se va respinge motivat.

Schimbarea deținătorului se va efectua doar după confirmarea plății de către bancă.

Transferul dreptului de utilizare se consideră finalizat în urma confirmării plății de către bancă și procesării cererii de către RoTLD.