Procedură de Transfer Drept de Folosință

Schimbarea deținătorului unui domeniu .ro poate fi efectuată prin intermediul ICI-RoTLD sau prin oricare partener acreditat RoTLD (www.rotld.ro, Utile, Parteneri RoTLD).

Transferul dreptului de folosință (utilizare) este echivalent cu schimbarea deținătorului domeniului .ro respectiv.

Serviciul de transfer drept de folosință este oferit contra cost de către Romanian Top Level Domain (RoTLD), prețul acestuia este afișat la www.rotld.ro, în meniu se alege ”Servicii, Prețuri”.

Aceasta operațiune se face în mod amiabil, în urma acordului de voință a părților, actualul deținător și viitorul deținător.

După parcurgerea procedurii de transfer drept de folosință/utilizare de la www.rotld.ro, data de expirare a domeniului respectiv va fi resetată, iar perioada de mentenanță va începe din momentul încheierii cu succes a procedurii de transfer drept de folosință.

Pentru ca procedura de transfer drept de folosință să poată fi inițiată, actualul deținător al domeniului trebuie să obțină o cheie de autorizare de transfer drept de folosință din interfața de administrare domenii de la www.rotld.ro, în meniu se alege, ”Domenii .ro, Administrare Online”. Ulterior accesării contului de administrare, deținătorul alege în meniu ”Chei de autorizare” și ”Transfer Drept de Utilizare”.

După generarea cheii de autorizare, RoTLD transmite în mod automat un mesaj în contul de e-mail al deținătorului, mesaj care conține cheia de autorizare de transfer drept de utilizare și alte instrucțiuni.

În vederea schimbării deținătorului domeniului, actualul deținător trebuie să transmită cheia de autorizare viitorului deținător, așa cum se specifică la primul pas al procedurii de transfer.

Pasul al doilea al procedurii de transfer drept de folosință revine viitorului deținător care poate iniția procedura de transfer doar cu ajutorul cheii de autorizare de transfer drept de utilizare primită de la actualul deținător.

Viitorul deținător accesează astfel formularul online de transfer pe care îl va completa cu datele sale și va trimite comanda fermă. 

Schimbarea deținătorului se va efectua doar după confirmarea plății de către bancă.

Transferul dreptului de utilizare se consideră finalizat în urma confirmării plății de către bancă și procesării cererii de către RoTLD.