Anunț serviciu mentenanță anuală

[RO]

Stimate Registrant,

Primiți acest mesaj deoarece adresa dumneavoastră de e-mail figurează în baza de date a Registrului Român de domenii .ro - RoTLD ca adresă de contact pentru deținătorul unuia sau a mai multor domenii .ro.

RoTLD - Registrul Român de domenii .ro vă informează că la data de 1 martie 2018, se va efectua tranziția către sistemul de înregistrare și mentenanță anuală pentru domeniile .ro. Începând cu data de 1 martie 2018, domeniile .ro se vor înregistra și reînnoi pe o perioadă limitată de timp, între minim 1 an și maxim 10 ani. Detalii suplimentare, găsiți AICI.

Data de expirare a domeniilor .ro se va calcula ținând cont de principiul conform căruia vechea taxă de înregistrare trebuie să acopere minim 5 ani de mentenanță.

ROTLD pune la dispoziția Registranților (deținătorilor dreptului de folosință a domeniilor .ro) următoarele utilitare:
- SIMULATOR DATĂ DE EXPIRARE - pentru aflarea datei de expirare a domeniilor
- UTILITAR LISTĂ DOMENII - pentru aflarea domeniilor cu aceeași adresă de email de contact

Alte precizări importante:
- Tariful serviciului de mentenanță NU poate fi achitat înainte de 1 martie 2018.
- Conform regulilor de înregistrare, vă aducem la cunoștiință că toate datele de contact ale deținătorilor trebuiesc să fie actualizate
- Un domeniu va fi șters automat prin neachitarea serviciului de mentenanță anuală după expirarea acestuia, în termen de 90 de zile.
- Serviciul de mentenanță anuală poate fi achitat la Registrar-ul (Partener) ROTLD care administrează domeniul sau la oricare alt Registrar printr-un transfer în prealabil al domeniului la Registrar-ul dorit.

Clienții RoTLD se pot informa în detaliu despre schimbările procedurale și actualizările ce urmează a fi implementate din data de 1 martie 2018 accesând site-ul RoTLD.

 

Vă mulțumim,

Echipa RoTLD


[EN]

Dear Registrant,

You are receiving this message because your e-mail address figures in the database of the Romanian Registry for .ro domains - RoTLD, as the contact address of a rightsholder of one or more .ro domains.

RoTLD - The Romanian Registry of .ro domains informs you that on March 1st, 2018, the transition to the yearly registration and maintenance system for the .ro domains will be made. Starting with March 1st, 2018, the .ro domains will be purchased and renewed for a limited time period, between a minimum of 1 year and a maximum of 10 years. For additional information please click HERE.

The expiration date for .ro domains will be calculated by taking into account the principle that the old registration fee must cover at least 5 years of maintenance.

RoTLD provides two instruments that registrants of .ro domain names might find useful:
- EXPIRATION DATE SIMULATOR - allows you to calculate a domain name’s expiration date
- DOMAIN LIST FINDER- can be used to generate a list of domain names registered using a certain e-mail address

Other important information:
- One can not pay for the annual maintenance service before March 1st, 2018.
- We kindly remind you that, according to the Registration Rules, all your contact data has to be up-to-date.
- A domain name will be automatically deleted, should the annual maintenance service not be paid within 90 days from the date of expiration.
- The annual maintenance service can be paid to the RoTLD Registrar (Partner) that administers the domain name, or to any other RoTLD Registrar, but only after the domain name has been transferred to the RoTLD Registrar of choice.

Registrants can receive detailed information about the procedural changes and updates which will be implemented on March 1st, 2018 by accessing the RoTLD Registry web page.

 

Thank you,

The RoTLD team


INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN INFORMATICĂ - ICI BUCUREȘTI
Bd. Mareșal Al. Averescu nr. 8-10, sector 1,
Cod 011455, București, România

Telefon: +40 21 4057200
Fax: +40 21 3161084