Simulator Dată Expirare

Data de expirare este disponibilă în baza de date whois accesibilă la adresa: 

http://rotld.ro/whois/.