RoTLD > Domenii .ro > Transfer Drept de Folosință


Transferul Dreptului de Folosinţă (trade) al unui Domeniu .ro de la un deținător la alt deținător

Transferul dreptului de folosință al unui domeniu .ro de la un deținător la alt deținător se face urmând pașii de mai jos:

 1. Actualul deținător al dreptului de folosință al domeniului obține cheia de autorizare a transferului și o trimite noului deținător.
  Cheia de autorizare a transferului se obține din interfața de administrare a domeniilor .ro de la www.rotld.ro -> Administrare Domenii -> On-Line și expiră în 14 zile calendaristice de la momentul obținerii ei.
   
 2. Actualul deținător al dreptului de folosință trimite o adresă semnată în original către: ICI – Registrul Român de Domenii .RO (ROTLD), Bd. Mareșal Averescu 8-10 Sector 1, București, 011455, România, în care solicită transferul dreptului de folosință al numelui de domeniu către o terță parte. În funcție de forma juridică a actualului deținător, persoană fizică sau juridică, se descărca unul din formularele de adresă de mai jos.

  Dacă actualul deținător al domeniului este persoană juridică:
  • Se descarcă formularul de adresă pe care actualul deținător îl tehnoredactează;
  • Adresa trebuie să fie stampilată și semnată de reprezentantul legal al actualului deținător și să conțină toate datele de contact ale acestuia (adresa poștala, telefon, e-mail, fax);
  • Se atașează fotocopia cărții de identitate a reprezentantului legal și cea a certificatului de înregistrare de la Registrul Comerțului sau a autorizației de funcționare.

  Dacă actualul deținător al domeniului este o persoană fizică:
  • Se descarcă formularul de adresă pe care actualul deținător îl tehnoredactează;
  • Adresa trebuie să fie semnată de către deținător și să conțină toate datele de contact ale acestuia (adresa poștala, telefon, e-mail, fax);
  • Se atașează fotocopia cărții de identitate a actualului deținător.

 3. Oricând după primirea cheii de autorizare, noul deținător va trebui să trimită o cerere cu noile sale date de contact.

  Noul deținător poate alege să trimită cererea de transfer al dreptului de folosință al domeniului prin intermediul ICI-ROTLD sau prin intermediul unui partener (registrar) care are contract cu ICI. Cererea on-line de transfer de drept de folosință expiră după 45 zile calendaristice de la momentul transmiterii ei.

  • În cazul în care cererea se trimite prin ICI-ROTLD, noul deținător al domeniului va completa formularul online de transfer disponibil la https://www-apps.rotld.ro/cereri/trade/cgi-bin/index?lang=ro.
   ICI-ROTLD va verifica adresa prin care actualul deținător este de acord cu transferul dreptului de folosință către noul deținător trimisă la pct.2 de mai sus și cererea trimisă online de către noul deținător.
   În urma verificării adresei trimise de către actualul deținător și a formularului online completat de către noul deținător, în cazul acceptării, ICI-ROTLD va emite o factură proformă prin e-mail în valoare de 51,26$ + TVA (20%) noului deținător.
   În urma primirii confirmării plății de la bancă, dreptul de folosință va fi transferat, de către ICI-ROTLD, noului deținător.

  • În cazul în care cererea se trimite prin intermediul unui partener (registrar) al ICI-ROTLD (vezi lista afișată la www.rotld.ro -> Parteneri), cererea se trimite în conformitate cu instrucțiunile registrar-ului.
   În urma verificării adresei trimise de către actualul deținător, a formularului online completat de către noul deținător și a confirmării registrar-ului, în cazul acceptării, dreptul de folosință va fi transferat de către ICI-ROTLD noului deținător.